Jak probíhá transplantace?

Nejprve je klientovi vyznačen na hlavě rozsah zákroku

Stručný průvodce vlasovou transplantací – věcně, srozumitelně a bez lékařské latiny:

Samotný zákrok vlasové transplantace je v dnešní době prováděn ambulantně. Podle počtu přenesených vlasových štěpů trvá výkon v rozmezí 1,5 až 4 hodin a v rámci jednoho sezení lze přenést až 1600 mikroštěpů, což je cca. 3500 vlasových folikulů (váčků).

METODA TRANSPLANTACE

Jak probíhá transplantace vlasů

Samotný zákrok vlasové transplantace je v dnešní době prováděn ambulantně. Podle počtu přenesených vlasových štěpů trvá výkon v rozmezí 1,5 až 4 hodin. V rámci jednoho sezení lze přenést až 1600 mikroštěpů, což je cca. 3500 vlasových folikulů.

Příprava odběrové oblasti

Před samotnou vlasovou transplantací je vhodné provést orientační předoperační vyšetření vaším obvodním lékařem, eventuálně doplněné o serologické laboratorní vyšetření.

Průběh transplantace vlasů

Na začátku výkonu se zpravidla nakrátko sestříhá odběrová oblast v týlním vlasovém věnci, zkrátí se i eventuální vlasový porost v místě transplantace. Odběrová oblast se místně znecitliví speciálním anestetickým roztokem, který spolehlivě přemostí operační výkon i takřka celý pooperační průběh. Díky anestézii, trvající až 9 hodin jde o prakticky bezbolestný zákrok.

Příprava dárcovské oblasti

Samotný odběr materiálu se provádí speciální vysokorychlostní rotační frézou. Vzniklý defekt o šíři max. 1,5 cm je následně sešit pokračujícím stehem za vzniku jemné, max. 1 mm jizvy.

Odebrané kožní štěpy se pak zpracovávají pod lupou v chlazených roztocích na tzv. mikroštěpy, obsahující obvykle 1 až 3 vlasové folikuly. Po anestézii v oblasti transplantátu s pomocí frézy rotujeme cca. jednomilimetrové kruhové otvory v dohodnutém počtu. Po vyrotování jsou do nich postupně vsazovány chlazené mikroštěpy.

Početně menší výkony lze po vysušení hlavy ponechat bez bandáže, u větších zákroků je vhodnější přiložit na jednu noc tlakový obvaz.

Dělení vlasových folikul

Pooperační průběh

Naprostá většina klientů stráví první noc bez větších komplikací, přičemž se někdy podávají analgetika a sedativa. Výkon se kryje 24 hodin antibiotiky.

Další dny po výkonu se ranná plocha ošetřuje jen borovou vodou, už za dva dny lze hlavu umýt šamponem. V případě vlasové transplantace v přední hlavové partii se po dvou dnech objevuje otok stékající přes kořen nosu a oční spojivky směrem k bradě.

Na závěr zákroku se přiloží obvaz. Není to však nutně pravidlem.

Doporučuji proto klientům zařízení si „kosmetického volna,“ jelikož otoky odezní cca. do týdne.

Po deseti dnech od zákroku vypadávají vytvořené stroupky a nastává fáze tzv. latence, kdy přenesené vlasové kořínky produkují vlasový stvol nejdříve za 12 týdnů. Optimistům rostou vlasy zhusta dříve a rychleji.

(c) Tvorba WWW ITporadce.com