Mýty o transplantaci vlasů a srovnání známých metod

O problematice různých řešení alopecie se stále šíří celá řada polopravd. V oblasti vlasové chirurgie se však můžeme setkat s informacemi, jenž v problematice neznalém člověku mohou vyvolat pochyby. Pojďme tedy do konfrontace marketingu s praxí.

Vlasová transplantace je v základu stále chirurgický zákrok porušující integritu kůže a jako takový může být provázen komplikacemi. Nejčastěji se jedná o drobné ložiskové infekty při prorůstání vlasového stvolu kůží, zcela výjimečně (promilově) dochází k druhotné infekci jizvy v odběrové partii.

Velmi diskutabilní je v současnosti nikým neprokázaný pojem tzv. multiplikace, při které by v odběrové partii mělo opět dorůst až 80% (!) odebraného materiálu. Oprávněně se domnívám, že pod kůží „na slepo“ nelze spolehlivě řízkovat vlasový folikul a dosáhnout 80% obnovení růstu.

Lze tedy konstatovat, že stávající metody – pro lepší orientaci je označme jako metoda A (klasická) a metoda B (tzv. multiplikační) -  jsou principiálně shodné, mají své výhody i nevýhody, své indikace i eventuální kontraindikace a liší se pouze v detailech.  Při zdůrazňování nevýhod klasické metody jsou kritizovány výsledky starších vlasových transplantací (asi 10 let zpátky), při kterých se vsazovaly ostrůvky kůže o průmětu cca. 4mm – tzv. makroštěpy.  Tyto přenosy vlasového materiálu jsou již dávno zastaralé a neprovádí se.

Porovnání velikosti jizvy

Metoda AMetoda B Resultát
Při odběru materiálu vzniká při normálním jizvení maximálně 1 až 2 milimetrová jizvička šíře 5 až 12 cm dle velikosti odběru.Při multiplikační metodě jistě vznikají cca. 1 mm jizvičky násobené počtem odebraných mikroštěpů.Prostým součtem tak u metody B zůstává v odběrové partii trojnásobně více jizevnaté tkáně než u metody A.

Míra bolestivosti při lokálním znecitlivění

Metoda AMetoda BResultát
Shodná s metodou B. Shodná s metodou A.Z principu je míra bolestivosti dle použitých ingrediencí a postupů zcela srovnatelná.

Provedení vpichů v transplantační oblasti

Metoda AMetoda BResultát
Vpich, skalpel, laser, vysokofrekvenční technika.Vpich, skalpel, laser, vysokofrekvenční technika.Při použití jakékoliv metody mikroštěpů jsou rozdíly jen v řádech setin a desetin milimetrů při srovnatelném estetickém výsledku.

Počet přenesených štěpů

Metoda AMetoda BResultát
Umožňuje přenést v rámci jednoho sezení až 1600 mikroštěpů (3500 folikulů).Umožňuje přenést v rámci jednoho sezení max. 700 mikroštěpů.Metoda A umožňuje v rámci jednoho sezení přenést více jak dvojnásobek mikroštěpů.

Doba zákroku

Metoda AMetoda BResultát
700 štěpů: 2,5 až 3 hodiny.700 štěpů: více než 5 hodin.Metoda A je rychlejší

Doba hojení

Meoda A Metoda BResultát
Shodná s metodou B.Shodná s metodou A.Při obou metodách dochází k celkovému zhojení do 14 dnů jak v odběrové, tak transplantované partii.
(c) Tvorba WWW ITporadce.com